Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Wat is een beschutte werkplaats, maatwerkbedrijf of werkbedrijf?

Een beschutte werkplaats of werkbedrijf heeft als doel:

 • Mensen met een (arbeids-) handicap of ziekte, de kans geven een beroepsactiviteit uit te oefenen. Het betreft een beroepsactiviteit aangepast aan de noden en behoeften, en tevens de mogelijkheden van de werknemer, ook doelgroepwerknemer genoemd.
 • Personen bevorderen in hun “kunnen”, hun mogelijkheden, ten einde hen zoveel mogelijk kansen te bieden door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt, indien de werknemers over de mogelijkheden beschikken en dit ook zelf tot doel zien. (cfr. Hulp- en dienstverleningsplan)
 • Het bieden van hulp- en dienstverlening op maat van de doelgroepwerknemer met een arbeidshandicap.
 • Mensen met een potentiële arbeidshandicap helpen, (aan de hand van werk en/of , opleiding) een volwaardige plaats in de samenleving in te nemen.

Een beschutte werkplaats of werkbedrijf respecteert de volgende waarden:

 • Respect voor de eigenheid van de doelgroepwerknemer. Er wordt nagegaan wie de individuele doelgroepwerknemer is en wat zijn behoeften zijn.
 • Elk mens is verschillend en heeft zijn eigen noden. Wij houden hier rekening mee. Verschillen in nationaliteit, geaardheid, religie, taal,... worden geaccepteerd en geëerbiedigd. (cfr. Hulp- en dienstverleningsplan)
 • Respect voor de privacy van de doelgroepwerknemer.
 • Betrokkenheid en overleg met de doelgroepwerknemer (communicatie). De doelgroepwerknemer kan zijn inbreng doen, er wordt steeds naar hem geluisterd. Nieuwe ideeën zijn steeds welkom.
 • Betrokkenheid en inbreng van de doelgroepwerknemer met een arbeidshandicap zijn noodzakelijk om hen als volwaardig mens te integreren in onze samenleving.
 • Rechtvaardigheid
 • Vertrouwen
 • Maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Hierbij worden de economische, milieu en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de hele bedrijfsvoering opgenomen. Daarbij wordt niet enkel voor de doelgroep, maar ook voor klanten en de samenleving in haar geheel, toekomstgericht het leefmilieu gerespecteerd.
  Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
  Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 12:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd