Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Wat heb je nodig bij de VDAB?

Om in aanmerking te komen voor een tewerkstelling in een beschutte werkplaats moet je dus zelf een aanvraag bij de VDAB indienen. Geen enkele van de processtappen wordt gezet zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf.

Het vermoeden van arbeidshandicap kan een indicatie arbeidshandicap worden als men voldoet aan één van de volgende 7 criteria:

 1. Erkend zijn door het VAPH of de vroeger erkende instanties zoal het VFSIPH, het Rijksfonds of het Fonds 81.
 2. Buso onderwijs gevolgd hebben
 3. Recht hebben op een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming
 4. Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van een blijvende arbeidsongeschiktheid bijv. uitkering Fonds Beroepsziekten
 5. Recht geven op bijkomende kinderbijslag als jongere met een handicap of recht hebben op verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap
 6. Een invaliditeitsuitkering ontvangen bv van de ziekteverzekering
 7. Een attest voorleggen van één van de door de VDAB erkende diensten (GA= gespecialiseerde arbeidsonderzoekdienst) of andere artsen (geneesheer adviseur ziekenfonds, arbeidsgeneesheer, artsspecialisten, gerechtsdokters rechtbank, CLB,…

Ben je in het bezit van een attest van één of meerdere hoger vermelde diensten, dan is het nuttig om dit mee te nemen naar de VDAB.
Het attest moet minstens één van de volgende zaken vermelden:

 • totaal aantal punten zelfredzaamheid integratietegemoetkoming
 • percentage arbeidsongeschiktheid (kan voorlopig en tijdelijk zijn)
 • uitspraak van de GA (gespecialiseerde arbeidsonderzoekdienst) inzake indicatie arbeidshandicap
 • beslissing rechter inzake geplaatst zijn onder een beschermingsstatuut
 • de toelating tot Buitengewoon Onderwijs
 • vermelding van één of meerdere problematieken (ziektes) die in aanmerking komen voor indicatie arbeidshandicap en toekenning recht op BTOM
 • erkend zijn als persoon met een handicap door AWIPH (het vroegere Waals fonds voor personen met een handicap).
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 12:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd