Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Welke beslissing kan de VDAB nemen in het kader van het recht op Bijzondere ondersteunende maatregelen (BTOM) inzake een tewerkstelling in een beschutte werkplaats?

De toelating om in een beschutte werkplaats te werken kan van onbepaalde of van bepaalde duur zijn.

1. Toelating van onbepaalde duur

 1. Wie een toelating heeft van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(VAPH), het VFSIPH/ het RF of Fonds 81.
 2. Wie vanuit het VAPH een toelating heeft tot, zonder startduur of voorwaarde:
 3. W2 (= erkenning beschutte werkplaats)
 4.  dagcentra
 5. tehuiswerkenden voor iemand met:
 6.  minstens een matige verstandelijke handicap
 7.  motorische B handicap
 8.  gehoor, spraak of zichtstoornis
 9. beschermd wonen voor iemand met:
 10. minstens een matige verstandelijke handicap
 11. motorische B handicap
 12. gehoor, spraak of zichtstoornis
 13. Een schriftelijke verklaring op eer van een BW dat de aanvrager in het verleden als doelgroepwerknemer gesubsidieerd werd
 14. Beschikken over een W3 (cao26) ticket VAPH / VFSIPH / RF én 5 jaar inactief is.
 15. Wie toegang heeft tot arbeidszorg.
 16. Wie beschikt over een toelating VOP en minstens 5 jaar inactief is.
 17. Wie een toelating heeft van 2 jaar met verplichte begeleiding naar het NEC en waarbij de doorstroming niet gelukt is.
 18. Wie onderwijsvorm OV1 of OV2 volgde en niet verder studeerde.
 19. Wie onderwijsvorm OV3 of OV4 volgde en geen kwalificatie of getuigschrift behaalde.
 20. Wie volgens federale dienst sociale zekerheid in aanmerking komt voor een inkomensvervangende tegemoetkoming.
 21. Wie volgens de federale dienst sociale zekerheid op de zelfredzaamheidschaal volwassenen een erkenning heeft van:
 22. minimum 9 punten (categorie 2) bij auditieve handicap
 23. minimum 12 punten (categorie 3) bij visuele, verstandelijke of psychische handicap
 24. minimum 15 punten (categorie 4) bij fysieke handicap
 25. Wie recht geeft op bijkomende kinderbijslag op basis van:
 26. een verstandelijke handicap: vanaf 6 punten (KB van 28-03-2003) of 66% en vanaf categorie 1 (KB van 3-5-1991)
 27. motorische handicap van 15 punten (KB van 28-03-2003) of van 66% en vanaf categorie 2 (KB van 3-5-1991)
 28. Wie bij gerechtelijke beslissing onbekwaam verklaard werd. (vermelding identiteitskaart van verlengd minderjarigheid)
 29. Wie een andere problematiek heeft die toegang geeft tot tewerkstelling in een beschutte werkplaats. Deze problematiek moet gediagnosticeerd zijn door een specialist en die moet verklaren dat er geen behandeling meer mogelijk is.
 30. Wie het recht gekregen heeft van VDAB op grond van een multi-elementenadvies.

2. Toelating voor 2 jaar met verplichte begeleiding naar het normaal economisch circuit

 1. Wie het recht heeft op een tussenkomst in de loonkost van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 2. Wie dit recht gekregen heeft van VDAB op grond van een multi-elementenadvies.

3. Toelating van bepaalde duur

 1. Wie een toelating van bepaalde duur heeft van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 2. Wie een toelating heeft van onbepaalde duur en die zelf wil beperken tot 2 jaar.
Wie over een diagnose van een psychiater beschikt waarin staat dat er psychische stoornissen en gedragstoornissen zijn tengevolge van een ernstige verslaving en dat er al meerdere therapieën gevolgd werden.
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 12:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd