Logo 1001 tips

De nieuwe Vlaamse revelatie.

Vlaamse Ardennen, 1969. De jonge René Nieuwelinck, dromer en eenzaat, woont met zijn moeder en twee oudere broers op een kleine plattelandshoeve.
Wanneer een gezin uit de stad met drie kinderen verhuist naar de Fox, het café aan de overkant, valt René als een blok voor de oudste dochter. Gina Ferrara is knap, ketters en rebels. Tegen alle verwachtingen in raakt hij bevriend met haar. Maar er speelt iets duister in het gezin van het meisje waardoor zijn vriendschap met haar zwaar op de proef wordt gesteld.

Lees meer >>

 


 

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Algemene informatie

De informatie die wij op onze website aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ook de links naar andere informatiebronnen en websites bieden wij enkel ter informatie aan. Wij beheren die andere websites niet en kunnen dus geen garantie geven over de kwaliteit en/of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie op deze website, dan stellen wij het op prijs stellen dat u deze meldt. U kan daartoe de redactie contacteren, met verwijzing naar de precieze locatie van de onjuisthedenr: info[at]1001tips.be

Aansprakelijkheid

www.1001tips.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Niet-toegestaan gebruik van de website

Als bezoeker verbindt u er zich toe:

 1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
 2. De website niet te gebruiken voor overdracht van computervirussen, of voor overdracht van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter).
 3. Geen dusdanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
 4. De website niet te gebruiken op een wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
 5. De website niet te gebruiken voor overdracht van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijk toestemming.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de redactie op info[at]1001tips.be

Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die wij op onze site aanbieden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen evenwel wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u via een formulier een vraag stelt of een artikel doorstuurt, als u wil inschrijven op een nieuwsbrief, of als u wil deelnemen aan een enquête.

De beheerders van deze site die persoonsgegevens verzamelen, moeten deze behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De websitebeheerders van www.1001tips.be geven u volgende wettelijke garanties:

 1. wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren;
 2. de verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
 3. wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, noch wenden wij ze voor direct-marketingdoeleinden aan;
 4. u hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site;
 5. de beheerders van de site treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Google-advertentiecookie en privacybeleid

Google maakt voor het plaatsen van advertenties gebruik van de DoubleClick DART-cookie.

 • Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op onze site weer te geven.
 • Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan gebruikers op basis van hun bezoek aan de site en andere sites op internet.
 • Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan.

Logbestanden en Google analytics

Tijdens uw bezoek aan www.1001tips.be verzamelen wij in logbestanden informatie zoals de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer en het type browser dat u gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

De site kan in zeer beperkte gevallen gebruik maken van zogenaamde "cookies": kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie zorgt voor een sneller en efficiënter verloop van uw bezoek aan onze site.

Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van www.1001tips.be garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze plaats.

Meer informatie

Over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u hier alle informatie:

 1. op de portaalsite Vlaanderen.be (disclaimer) van de Vlaamse overheid
 2. bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2022 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd