Logo 1001 tips
De Parisienne  - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant  - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Wat zegt de nieuwe reglementering vanaf 1/10/2008?

Vanaf 1 oktober 2008 is er in de beschutte werkplaats een nieuwe toeleidingsprocedure van kracht. De toeleidingsprocedure verloopt sinds 1 oktober 2008 via de VDAB. Het is de VDAB die bevoegd is voor alle aanvragen voor bijstand bij werk en opleiding vanwege personen met een handicap. Vooraleer iemand met een arbeidshandicap in de beschutte werkplaats kan komen werken, gaat men dus langs bij de VDAB. Daar gaat men na of iemand recht heeft om in een beschutte werkplaats te werken. De VDAB beslist dit aan de hand van een aantal processen.

Men vertrekt van de definitie arbeidshandicap. Uit deze definitie ontstaat dan een vermoeden van arbeidshandicap die kan omgezet worden naar een indicatie arbeidshandicap. Er zijn 7 mogelijkheden om te komen tot deze indicatie. Eens er een indicatie arbeidshandicap is, gaat de VDAB na of iemand recht heeft op een Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel (BTOM). Tewerkstelling in een beschutte werkplaats is één van de 5 BTOM. Interessante site: http://vdab.be/arbeidshandicap.

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 12:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd