Logo 1001 tips
De Parisienne - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Wat is langetermijnsparen?

The safe way to double your money is to fold it over once and put it in your pocket. ~Frank Hubbard
Vertaling: de veiligste manier om uw geld te verdubbelen, is het dubbel plooien in je zak. ~Frank Hubbard

Inkomstenjaar 2010-aanslagjaar 2011

Download hier een excel-bestand om uw korf op een zeer eenvoudige manier te berekenen: Berekening korf langetermijnsparen.xls

Veel mensen vragen zich af wat het verschil is tussen langetermijnsparen en pensioensparen. En wat dit betekent voor de belastingen. Wat langetermijnsparen is, en wat het ook iets ingewikkelder maakt dan pensioensparen, leggen we hier uit.

Van je bank zal je af en toe reclame krijgen die u aanmoedigt om aan langetermijnsparen te doen. Dan zegt men dat je tot 2,080 € (inkomstenjaar 2010-aanslagjaar 2011) kan sparen en dat dit een belastingvoordeel oplevert tot 832 €. Zoiets klinkt in de oren!

En dan ga je naar je bank en krijg je te horen dat je maar 250 € kan sparen. Ontgoocheld zeg je dan "'t is de moeite niet".

Andere mensen vinden de rente op langetermijnsparen de moeite niet. Maar ze vergeten dat ze jaarlijks een belastingvermindering van 30 à 40% krijgen. Welke aandelen brengen tegenwoordig nog zo'n rente op?

Daarom leggen we het eens uit met verstaanbare voorbeelden.

Want langetermijnsparen voor om het even welk bedrag levert je een jaarlijkse "rente" in de vorm van een belastingvermindering op van 30% tot 40%,
bovenop de rente die je geld zelf opbrengt!

Van waar komt het bedrag van 2,080 € (inkomstenjaar 2010-aanslagjaar 2011)?

Dit is het maximaal bedrag dat je mag aftrekken in de korf langetermijnsparen. Dit bedrag wordt jaarlijks wettelijk vastgelegd.

Technisch gezien wordt het vastgesteld als volgt (dit wordt zelden of nooit op voorhand uitgelegd in geen enkele bank, je zal deze berekening ook niet snel vinden op internet):

15 % op een eerste schijf van:  1,730 € x 15% 260
6 % op een volgende schijf van :  (32,072 - 1,730) € 30,342 € x 6% 1,821
Totaal: 32,072 € 2,080

 

Wat betekent dit?

Dit betekent dat je met een belastbaar inkomen van 32,072 € het maximum tot 2,080 € kan sparen en aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Heb je slechts een belastbaar inkomen van 25.000 €, dan wordt de tweede schijf beperkt tot uw inkomen en dan kan je maximaal 1,656 € sparen:

15 % op een eerste schijf van:  1,730 €  x 15% 260
6 % op een volgende schijf van:  (25.000 - 1,730) €  x 6% 1,396
Totaal: 25.000 € 1,656

 

Dit is de eerste beperking.

Wat is de korf langetermijnsparen en wat zit erin?

Hier komen we aan de tweede beperking. De korf langetermijnsparen bestaat uit:

 • het bedrag langetermijnsparen zelf (Tak 21)
 • de aftrek voor de kapitaalaflossingen van een woonkrediet
 • andere premies voor een vrije levensverzekering, bijv. de premies voor een levensverzekering die u betaalt voor een hypothecaire lening

Wat betekent dit?

Voorbeeld 1

Uw belastbaar inkomen is hoger dan 32,072 € en je hebt geen kapitaalsaflossingen en geen andere levensverzekeringen.

Uw korf bedraagt 32,072 € en je kan het maximum van 2,080 € sparen en aftrekken van uw belastbaar inkomen. Indien uw gemiddelde verbeterde aanslagvoet 40 % bereikt, dan trek je hiervoor 832 € terug. Doen beide echtgenoten dit, dan trekken ze samen 1,664 € terug van de belastingen!

Voorbeeld 2

Uw belastbaar inkomen bedraagt 25.000 € en je hebt volgende bijkomende aftrekmogelijkheden:

 • aftrek voor kapitaalsaflossingen: een bedrag van 1.000 €
 • aftrek voor een andere levensverzekering van 400 € (bijv. een levensverzekering voor een hypothecair krediet)

 

Uw korf bedraagt 1,656 € en je kan maximum ( 1,656 - 1.000 - 400) = 256 € sparen op lange termijn en aftrekken van uw belastbaar inkomen. Indien uw gemiddelde verbeterde aanslagvoet 40 % bereikt, dan trek je hiervoor 102 € terug. Doen beide echtgenoten dit, dan trekken ze samen 205 € terug van de belastingen!

Vandaar dat je je niet mag laten misleiden door de reclame van de banken en dat je als je buitenkomt uit de bank, in plaats van 2,080 € te mogen sparen, slechts 256 € mag sparen. Maar het blijft hoe dan ook de moeite om ook die 256 € te sparen!

Wat brengt het op?

 1. Uw spaargeld wordt voor lange tijd (tot aan uw pensioen) weggezet en brengt een gewaarborgde rente op (3% - 4% - ...).
 2. Meestal krijg je daar bovenop een jaarlijkse winstdeling, die elk jaar gecumuleerd ook nog eens rente opbrengt (1% - 2% ...).
 3. Jaarlijks een belastingvermindering tussen de 30% en de 40%!

Veel mensen staren zich blind op de lage rente van het langetermijnsparen zelf, maar potverdorie, je krijgt elk jaar boter bij de vis voor een bedrag van 30 à 40%. En dat kan niemand je meer afpakken!

De enige voorwaarde is dat je van je centen blijft tot aan de einddatum van het contract. Bij uitbetaling betaal je wel 10% belastingen. Vraag je het vroeger op, dan betaal je daarop de volle pot belastingen als ware het een inkomen van dat jaar (30 à 40% dus)

Van waar komt die 30 à 40%?

Dat is de gemiddelde verbeterde aanslagvoet en schommelt tussen 30 en 40% in functie van uw inkomsten. U kan dit zien staan onderaan op uw aanslagbiljet.

Hoe ga je tewerk?

 1. Je berekent in december ongeveer wat uw belastbaar inkomen (BI) zal zijn. Je kan je daarvoor baseren op uw aangifte van het vorig jaar
 2. Daarop bereken je je korf langetermijnsparen als volgt:
  15% op: 1,730 € x 15% 260
  6 % op:  (BI - 1,730) € x 6% x.xxx
  Totaal: BI   korf langetermijnsparen
 3. Trek daarvan af:
  1. aftrek voor kapitaalsaflossingen
  2. aftrek voor andere levensverzekeringen
 4. Wat overschiet kan je sparen
 5. Om het u makkelijk te maken stellen we u een klein excel-bestand ter beschikking om uw korf te berekenen: Berekening korf langetermijnsparen.xls

Kan dat voor beide echtgenoten?

Jazeker. Samen is de korf dan maximaal 4,160 €

Waar vind je de codes op uw aangifteformulier belastingen?

aftrek voor kapitaalsaflossingen vak VIII 1358 2358
aftrek voor andere levensverzekeringen vak VIII 1371 2371
langetermijnsparen vak VIII 1353 2353

Kan ik nog op andere manieren fiscaal voordelig sparen?

Inderdaad. Die andere manier heet pensioensparen. Meer informatie vindt u in ons artikel over pensioensparen

Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Wednesday, November 8, 2017 om 15:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd