Logo 1001 tips

 


 

Welke zijn de voorwaarden om in een werkbedrijf te werken?

  1. tussen de 18 en de 65 jaar zijn;
    Voor de jongeren onder het statuut van deeltijds leren deeltijds werken, kan uiteraard de leeftijdsgrens beneden de 18 jaar liggen;
  2. beschikken over een nummer bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap en een erkenning beschutte werkplaats waardoor definitieve tewerkstelling mogelijk is;
  3. of beschikken over een nummer bij het Vlaams agentschap voor personen met een handicap en krachtens het integratieprotocol in aanmerking komen voor een tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit (NEC) waardoor een voorlopige tewerkstelling voor één jaar in het werkbedrijf mogelijk is.
  4. en/of beschikken over een beslissing van de VDAB waarbij de persoon met een indicatie arbeidshandicap het recht heeft verkregen op een Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) meer bepaald een BTOM tewerkstelling beschutte werkplaats.
  5. het werkbedrijf moet passend werk hebben rekeninghoudend met de lichamelijke, psychische, zintuiglijke, mentale en arbeids- mogelijkheden van de kandidaat-werknemer.
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 12:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2022 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd