Logo 1001 tips

Gratiszoekertjes.com

Vorige pagina

Wanneer kan je bij het VDAB terecht voor een aanvraag van Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM)

Wanneer iemand een vermoeden heeft dat hij of zij een arbeidshandicap heeft, neemt deze persoon contact op met de VDAB.  

Onder handicap wordt verstaan:

"Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren."
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op dinsdag 27 juni 2017 om 06:58u
Auteur: Dries Hauwaert