Logo 1001 tips
De Parisienne  - Roman van André Van Butsel

Zoektocht naar een verdwenen jeugdvriendin.

Lees meer >>

Meisje aan de Overkant  - Debuutroman van André Van Butsel

Een simpele dorpsjongen, een rebels stadsmeisje, een ontroerende vriendschap.

Lees meer >>

 


 

Werken met de goedkeuring van de geneesheeradviseur of progressieve tewerkstelling

Onlangs las ik een schrijnend verhaal van een 35-jarige vrouw die door verschillende rugoperaties al 12 jaar op invaliditeit van de ziekenbond staat. Door haar ziekte vereenzaamt ze, voelt zich nutteloos en wordt ze depressief. Ze wil opnieuw aan het werk maar twijfelt of ze het zal volhouden. Zij kreeg de raad te beginnen met vrijwilligerswerk. Zo kon ze zelf bepalen wanneer en hoeveel ze wil werken. Via dit vrijwilligerswerk zou ze haar grenzen van vermoeidheid en draagkracht kunnen aftasten. Er werd verwezen naar de site www.vrijwilligerswerk.be. Om vrijwilligerswerk te mogen doen, is het raadzaam om de geneesheeradviseur te raadplegen om zodoende niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Ook voor het verrichten van vrijwilligerswerk moeten er bepaalde voorwaarden gerespecteerd worden. Als vrijwilliger mag je immers geen taak op zich nemen die gezonde mensen als bezoldigde arbeid kunnen uitoefenen.

Maar er is ook nog een andere mogelijkheid die voor dergelijke mensen een uitweg biedt en bovendien financieel heel wat voordelen kan opleveren. Dit is namelijk de progressieve tewerkstelling. Informeer bij de geneesheeradviseur naar de mogelijkheden.

Wat is progressieve tewerkstelling en wat is het voordeel hiervan?

Wie arbeidsongeschikt is, mag in principe niet werken. Toch kan iemand die een arbeidsongeschiktheid heeft van 66% en op invaliditeit staat van de mutualiteit, mits voorafgaandelijk akkoord van de adviserend geneesheer, de toelating krijgen om geleidelijk aan het werk te hernemen. Een hervatting in het stelsel "progressieve tewerkstelling" is enkel mogelijk indien de geneesheer adviseur oordeelt dat je nog minstens 50% fysische ongeschiktheidgraad blijft behouden en je gezondheidstoestand niet in gevaar komt door het werk. De toestemming voor progressieve tewerkstelling zal worden gegeven als de geneesheer adviseur van oordeel is dat je later mogelijks in staat zal zijn om, na de toegestane periode van deeltijdse activiteit, het werk voltijds opnieuw aan te kunnen (waarna je geen uitkering meer ontvangt of eventueel wel, wanneer wedertewerkstelling mislukt, de uitkering blijft ontvangen indien je het werk niet hervat).

Progressieve tewerkstelling is geen recht. De geneesheer adviseur staat de betrokkene een gunst toe om het werk gedeeltelijk te hernemen zoals bijvoorbeeld 4 uren per dag te werken. De combinatie van de ziektevergoeding met het loon voor deeltijds werken, levert meestal een verbetering van het inkomen op. Je inkomen kan dus verhogen. Loon en uitkering samen, mogen hoger zijn dan de ziekte-uitkering alleen. Een beperkte cumul is dus mogelijk. De dienst uitkeringen kan je hierover informeren. 

De werkgever betaalt het loon voor de gepresteerde uren en de mutualiteit verrekend de invaliditeitsvergoeding. De basis voor de ziekte-uitkering blijft ondertussen steeds het vroegere loon. Indien de invalide het werk voltijds zou hernemen in een minder betaalde job en dan weer ziek zou worden, dan wordt het lagere loon als basis voor de berekening van de uitkering genomen. De progressieve tewerkstelling biedt dus heel wat voordelen. De betrokken persoon blijft het statuut van invalide behouden. Dit betekent dat hij de voordelen van het invaliditeitsstatuut kan behouden en indien hij/zij opnieuw eens ziek valt, worden de ziektedagen vergoed door de mutualiteit. De werkgever stuurt maandelijks een attest op naar het ziekenfonds waarop de gewerkte uren vermeld staan. De mutualiteit past de invaliditeitsvergoeding aan.

De geneesheer adviseur bepaalt voor welke periode de toelating geldt, welke taken men mag verrichten, op welke uren en dagen men mag werken. Je dient je nauwkeurig te houden aan de gestelde voorwaarden en uiteraard je nog steeds aan te bieden op de raadpleging bij de geneesheer adviseur ter controle wanneer deze daarom verzoekt. De geneesheer adviseur zal je om de zes maanden oproepen om je gezondheidstoestand te onderzoeken tenzij de medische elementen in je dossier een onderzoek op latere datum rechtvaardigen.

Bij welke werkgevers kan je terecht voor een progressieve tewerkstelling?

In principe kan elke werkgever  je onder dit statuut tewerkstellen. Een werkhervatting in het stelsel van progressieve tewerkstelling is mogelijk bij je laatste werkgever of bij een andere werkgever. De ervaring leert echter dat het in bedrijven van het NEC (Normaal Economisch Circuit) wel wat moeilijker ligt. Maar sinds 1/10/2008 zijn er nieuwe toeleidingscriteria voor werkbedrijven (voorheen beschutte werkplaatsen) en daar ligt voor invaliden op de mutualiteit heel wat meer toekomstperspectief. In het werkbedrijf Arcor te Ronse werken reeds verschillende werknemers onder deze voorwaarden. Het werkbedrijf bezorgt de arbeidsgehandicapte werk op maat rekening houdend met zijn mogelijkheden. In samenspraak met de sociale dienst wordt er samen met jou een uurrooster en een takenpakket vastgelegd. Voor welke werkzaamheden je bij een werkbedrijf terecht kan verwijzen wij naar de site van het werkbedrijf Arcor te Ronse: www.arcor.be.

Arcor werkt voor bedrijven in het NEC. Je verricht er dus lonend en kwaliteitsvol werk. Deeltijds het werk hernemen is een stap naar re-integratie in de maatschappij. Wie werkt, voelt zich gewaardeerd. Je gevoel van eigenwaarde stijgt,  je bouwt opnieuw een sociaal vangnet op en geniet van de financiële onafhankelijkheid.

Een tewerkstelling in een werkbedrijf biedt dus heel wat perspectieven voor mensen die op invaliditeit staan.

Welke stappen dien je nu te ondernemen om aan de slag te gaan in een werkbedrijf?

  • Neem eerst contact met de geneesheer adviseur van je ziekenfonds en bespreek de eventuele mogelijkheid en de voorwaarden van een progressieve tewerkstelling.
  • Vraag aan het ziekenfonds een attest van je 66% invaliditeitspercentage.
  • Neem contact met je behandelende specialist en laat hem je aandoening attesteren.
  • Neem contact met het plaatselijk VDAB-kantoor of de werkwinkel in de buurt en leg daar de nodige bewijzen voor. Deze mensen onderzoeken de zaak en geven je dan een attest van BTOM (Bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregelen) waarop vermeld staat dat je in een werkbedrijf mag werken.
  • Ga vervolgens naar een werkbedrijf met deze attesten om te solliciteren.
Je ziet dat je zelfs al ben je invalide nog niet afgeschreven bent voor de maatschappij. Een progressieve tewerkstelling in een werkbedrijf biedt nog heel wat toekomstperspectief. Succes met de verdere loopbaan!
Share to Facebook Share to Twitter Blogger Wordpress LinkedIn Myspace Email Meer...
Laatste aanpassing op Sunday, November 12, 2017 om 12:45u

Rel to Facebook© Copyright 1001tips.be 2006-2023 - Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid
Contact: info[at]1001tips.be
XHTML-strict en CSS gevalideerd